missie

iCerta heeft zich als doel gesteld om het management van kleine tot middelgrote organisaties te helpen met het ontwikkelen van een (ICT) strategie, de informatie voorziening en inrichting van hun (IT) organisatie.

 

VISIE

iCerta is een onafhankelijk adviesbureau met kennis en ervaring van het snijvlak tussen bedrijfsprocessen en ICT. Wij helpen kleine en middelgrote organisaties bij het vaststellen van de (ICT) strategie en het inrichten van de (ICT) organisatie zodat zij hun dagelijkse activiteiten beter kunnen afstemmen met de doelstellingen van de eigen organisatie en waardoor informatie & communicatie technologie kan bijdragen aan het beter functioneren van die organisatie.

Elke opdracht die wij uitvoeren is uniek. Onze aanpak zorgt voor een transparante, beheerste en consistente aanpak waarbij gebruik gemaakt word van een bedrijfstransformatie model, waarmee structuur, vertrouwen, focus en heldere resultaten worden verkregen.

Daarbij baseren wij ons op een aantal uitgangspunten, zoals het pragmatisch gebruik maken van algemeen geaccepteerde procesmodellen, (IT) frameworks, (industrie) standaarden en uitbesteding van moeilijke en/of niet strategische (IT) processen en het actief betrekken en coachen van het management van de organisatie waarvoor wij de opdracht uitvoeren.  

Onze Waarden

iCerta maakt slim gebruik van moderne manieren van werken, communiceren en technologie. Wij zijn direct, open en eerlijk in onze bedoelingen. Wij tonen betrokkenheid, zijn flexibel, pragmatisch en gericht op het behalen van resultaat. Beschikbaarheid koppelen wij aan mobiliteit zodat wij altijd en overal bereikbaar en inzetbaar zijn.